OUR FEATURES

𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐒𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐈𝐏

Khi trở thành khách hàng thân thiết và nhận được thẻ VIP MEMBER, Quý khách sẽ được những đặc quyền

 

xem các sản phẩm lv

📌 Đối với khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng, vui lòng xuất trình thẻ thành viên cho nhân viên thu ngân.

 

📌 Đối với khách hàng mua online: Hệ thống sẽ tự theo dõi, chiết khấu và thông báo đến Quý khách